tlač formulára

vytlačiť dokument | späť na prehľad prihlásených pretekárov


beer inside team, občianske združenie, Bystrička 16, 038 04

Prihlasovací formulár na podujatie QUICK SPORT Jarný šprint 2019

ID prihlášky19122
štartové číslo (doplní zástupca organizátora) 
meno a priezviskoTomáš Hujčák
klub-
kategóriaM29
tričko-
suma k úhrade12.00 €

dátum vytlačenia prihlášky: 20.04.2019


podpis: ..................................................................


Prihlásením na preteky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (beer inside team, o. z., IČO: 42071682) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (beer inside team, o. z., IČO: 42071682). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adresu jarnysprint(zavináč)jarnysprint.sk. Za osoby mladšie ako 16 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.