Jarný šprint
Dúfame, že ste začali ladiť formu, do štartu zostáva už len necelých 30 dní :-)
. . .

propozície

názov pretekov:
QUICK SPORT Jarný šprint 2023

usporiadateľ:
beer inside team, o. z.

termín konania:
30.04.2023 (nedeľa)

typ pretekov:
MTB časovka do vrchu pre amatérskych cyklistov

štart pretekov:
Obecný úrad Bystrička, 10:00 hod.
(štart podľa poradia pri prezentácii – štartový interval 30 sekúnd)

cieľ pretekov:
A - Červené smreky (Zákľučie) alebo B - Predvalaská

trať pretekov:
A - 9,3 km/320 m alebo B - 5,7 km/280 m
(variant B je náhradná trať pre prípad nepriaznivého počasia alebo iných prekážok)

kancelária pretekov:
budova Obecného úradu Bystrička – prízemie

prihlasovanie:
online formulár od 10.03.2023 do 29.04.2023, potom len pri prezentácii

prezentácia:
30.04.2023 7:45 – 9:45 (v kancelárii pretekov)

štartovné:
10 € – prihlásenie + platba do 21.04.2023
15 € – prihlásenie + platba po 21.04.2023 alebo platba pri prezentácii
20 € – prihlásenie v deň pretekov + platba pri prezentácii

Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom.
Prihlásenie cez online systém a platba štartovného do 28.04.2023 zabezpečuje pretekárovi právo prednostného vybavenia na prezentácii.
Pretekárom štartujúcim v kategóriách M13, Z13 a obyvateľom obce Bystrička bude na štartovnom poskytnutá zľava 50 %.

Názov účtu: beer inside team, o. z.
Banka: SLSP, a. s.
IBAN: SK88 0900 0000 0051 5625 7198
SWIFT: GIBASKBX
VS: číslo pretekára v prehľade registrácií
KS: 0558
Poznámka: meno a priezvisko pretekára

V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia.

kategórie:
M13 - chlapci do 13 rokov (ročník 2010 a mladší)
M17 - chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 2009 až 2006)
M29 - muži od 18 do 29 rokov (ročníky 2005 až 1994)
M39 - muži od 30 do 39 rokov (ročníky 1993 až 1984)
M49 - muži od 40 do 49 rokov (ročníky 1983 až 1974)
M59 - muži od 50 do 59 rokov (ročník 1973 až 1964)
M60 - muži od 60 do 69 rokov (ročník 1963 a 1954)
M70 - muži nad 70 rokov (ročník 1953 a starší)
Z13 - dievčatá do 13 rokov (ročník 2010 a mladšie)
Z17 - dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 2009 až 2006)
Z39 - ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 2005 až 1984)
Z49 - ženy od 40 do 49 rokov (ročníky 1983 až 1974)
Z50 - ženy nad 50 rokov (ročník 1973 a staršie)
UCI - muži s licenciou od 18 do 39 rokov (ročníky 2005 až 1984)
TIR - muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku

vložené preteky:

Pohár starostu obce Bystrička
súťaž pre pretekárov a pretekárky s trvalým pobytom v obci
Tímový šprint
súťaž pre trojčlenné tímy

občerstvenie:
ovocie, čokoláda, pečivo, čaj, energetické nápoje (v cieli pretekov), teplé jedlo a nápoj (v sále OcÚ)

vyhlásenie výsledkov:
±14:00 hod. (v sále OcÚ, čas závisí od skutočného počtu štartujúcich)

ceny:
medaila, pohár pre absolútneho víťaza pretekov, pohár pre najrýchlejšiu ženu, vecné ceny

Upozornenia organizátora:

  1. Z kapacitných dôvodov bude počet štartujúcich obmedzený na 240, preto dôrazne odporúčame prihlásenie cez online systém a platbu vopred. Úhrada štartovného pri prezentácii alebo prihlásenie na mieste bude umožnené len v prípade voľných štartových čísiel.
  2. Na obidve trate odporúčame horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom, trekingovom alebo gravel bicykli. Použitie elektrobicyklov je prísne zakázané, porušenie zákazu bude dôvodom pre automatickú diskvalifikáciu.
  3. Každý sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojim podpisom pri prezentácii. Pretekár je povinný mať nasadenú pevnú prilbu, bez nej mu nebude umožnený štart.
  4. Pretekár musí mať číslo umiestnené na riaditkách tak, aby bolo jasne čitateľné spredu.
  5. Pretekár, ktorý zmešká oficiálny čas štartu uvedený na štartovnom čísle bude posunutý na koniec štartového poľa (s výnimkou kategórií M13 a Z13).
  6. Pretekári v kategóriách M13 a Z13 môžu štartovať mimo oficiálny čas podľa uváženia zákonných zástupcov, odporúčame ale vyraziť na trať čo najskôr.
  7. Pretekár, ktorý prejde počas počas rozjazďovania alebo vyjazďovania so štartovým číslom cez cieľovú čiaru bude automaticky diskvalifikovaný.
  8. Pretekár, ktorý sa bude po prejazde cieľom vracať naspäť v protismere bude automaticky diskvalifikovaný.
  9. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo neoceniť štartujúceho s platnou licenciou SZC v prípade, že štartuje v inej kategórii ako UCI a umiestni sa na jednom z oceňovaných miest.
  10. Podmienkou pre zaradenie do kategórie TIR je odváženie v cyklistickom drese pri prezentácii (bez prilby, batoha, príp. iných doplnkov) pod dohľadom zástupcu usporiadateľa.

Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na úpravu týchto propozícií. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

späť na úvod stránky

partneri podujatia

QUICK SPORT

Bystrička

beer inside team

Attack, s.r.o.

NSK Servis, s.r.o.

Nutrend

Rector Slovakia

TECHNIK

BRAMAPO

DEK

ABUS

ROTARY CLUB MARTIN

Únia Žien Slovenska

mediálni partneri

Bikepoint

mtbiker.sk

partnerské stránky

cyklistimt


facebook


posledná aktualizácia: 22.03.2023